Priča s povodom: jedinstveni energetski projekt u srcu Dalmacije i Energetska revolucija: prvo privatno ulaganje hrvatskih tvrtki u plinsku elektranu i hidroelektranu naslovi su članaka objavljenih u Privrednom vjesniku 16. 6. 2016. i Nacionalu 28. 6. 2016. U njima se detaljno opisuje ovaj elektroenergetski projekt...

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 22. 4 2016. donijelo odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) Peruća, spojnog plinovoda Dugopolje - Peruća i dalekovoda Konjsko - Hrvace. Stručno povjerenstvo će svoju prvu sjednicu održati 1. i 2. 6. 2016. u...

Dvadeset i tri godine nakon potpisivanja Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, 195 zemalja sudionica klimatskih pregovora u Parizu, usmjerenih na borbu protiv zatopljenja, usvojilo je globalni sporazum...