Dalekovod

Hrvace-Konjsko

Početna točka dalekovoda smještena je u rasklopištu TS Hrvace, a trasa se dalje pruža u smjeru jugozapad-jug do rasklopišta TS Konjsko.

dalekovod Konjsko

Dužina 25 kilometara, prijenos električne energije od TS Hrvace do TS Konjsko

Dva prijenosna sustava od 400 kV na istim stupovima, funkcioniraju neovisno jedan o drugome, s ciljem osiguranja povezanosti i funkcioniranja prijenosa električne energije

Koridor za gradnju i održavanje dalekovoda širine 22 metara, u manjem dijelu oko 45 metara

Rasklopište će biti smješteno u krugu KKPE Peruća na najvišem dijelu i omogućit će priključenje na elektroenergetski sustav Republike Hrvatske

MOGUĆI UTJECAJ NA OKOLIŠ

Trasa dalekovoda prolazit će većinom krškim područjem koje je obraslo niskim raslinjem i šikarom

Zbog zaštite ptica prilagodit će se dimenzije stupova i razmak među vodičima te ugraditi upozoravajuće vizualne oznake

Rasklopište bi moglo imati negativan utjecaj na ptice zbog blizine područja ekološke mreže značajnog za očuvanje ptica Cetina. Ovaj je utjecaj detaljno analiziran u studiji utjecaja na okoliš i za njega su razrađene mjere za njegovo otklanjanje ili smanjenje na prihvatljivu razinu, kao i program praćenja (monitoringa)

NETEHNIČKI SAŽETAK ZA STUDIJU UTJECAJA NA OKOLIŠ