Imenovana Stručna povjerenstva

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 22. 4 2016. donijelo odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) Peruća, spojnog plinovoda Dugopolje – Peruća i dalekovoda Konjsko – Hrvace. Stručno povjerenstvo će svoju prvu sjednicu održati 1. i 2. 6. 2016. u Općini Hrvace, kad je predviđen i obilazak lokacija zahvata za sva tri postupka.