Investitori se mogu informirati o Vis Vivi putem Europskog investicijskog portala za projekte

Investitori iz cijelog svijeta i EU odnedavno mogu više doznati o projektu Vis Viva na Europskom investicijskom portalu za projekte.

Vis Viva projekt kojim se predviđa izgradnja kombi kogeneracijske plinske elektrane, reverzibilne hidroelektrane, plinovoda i dalekovoda  u ovom je trenutku jedini projekt iz Hrvatske objavljen na Europskom investicijskom portal za projekte.

Europski investicijski portal za projekte (eng.  European Investment Project Portal) osnovala je Europska komisija kako bi omogućila veću transparentnost u sagledavanju investicijskih mogućnosti u EU. Portal je dio Investicijskog plana za Europu (eng. Investment Plan for Europe) i pokrenut je s ciljem davanja podrške realnom sektoru. Vlasnici privatnih i javnih projekata korištenjem ovog portala mogu povećati njihovu vidljivost i tako privući potencijalne investitore.