VIS VIVA

Vizija skladne budućnosti energije.

Vis Viva je projekt koji daje snažnu podršku energetskoj tranziciji prema obnovljivim izvorima i niskougljičnoj električnoj energiji. U podlozi skladne budućnosti energije nalazi se jedinstveni elektroenergetski projekt, Vis Viva, nazvan po latinskom izrazu „živa snaga“. Predviđa se da će za njegovu cjelovitu provedbu biti potrebno uložiti  milijardu eura.

VRIJEDNOSTI

VIZIJA

U ostvarenju vizije skladne budućnosti energije središnju ulogu ima Vis Viva – jedinstveni  elektroenergetski projekt koji omogućuje sigurno i stabilno nadopunjavanje i korištenje različitih izvora energije u harmoniji prirode, ljudi i tehnologije.

Usmjeren na međusobno nadopunjavanje različitih izvora energije – vjetra, sunca, vode i plina – projekt Vis Viva doprinosi većoj fleksibilnosti, stabilnosti i pouzdanosti elektroenergetskog sustava Hrvatske i EU.

MISIJA

Sigurno i stabilno nadopunjavanje i korištenje različitih izvora energije postići će se izgradnjom kombi kogeneracijske plinske elektrane Peruća, reverzibilne hidroelektrane Vrdovo, spojnog plinovoda Dugopolje-Peruća te dalekovoda Peruća-Konjsko s rasklopištem TS Hrvace, uz postojeće i planirane solarne i vjetroelektrane.

Zajedno, oni omogućuju skladištenje viškova električne energije i njeno korištenje kad je to najpotrebnije ili najisplativije te rezervni izvor energije kad zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije moguća proizvodnja električne energije iz vjetra i sunca.

KLJUČNI OBJEKTI

KOMBI KOGENERACIJSKA PLINSKA ELEKTRANA KKPE PERUĆA

KOMBI KOGENERACIJSKA PLINSKA ELEKTRANA KKPE PERUĆA

REVERZIBILNA HIDROELEKTRANA RHE VRDOVO

REVERZIBILNA HIDROELEKTRANA RHE VRDOVO

RASKLOPIŠTE

RASKLOPIŠTE

PLINOVOD DUGOPOLJE-PERUĆA

PLINOVOD DUGOPOLJE-PERUĆA

DALEKOVOD HRVACE-KONJSKO

DALEKOVOD HRVACE-KONJSKO

VLASNICI PROJEKTA I PARTNERSKE TVRTKE

Radi se o privatnom projektu u vlasništvu projektnih tvrtki MCC i Vrdovo reverzibilne hidroelektrane za koje skupina uglednih hrvatskih tvrtki s dugogodišnjim iskustvom u razvoju velikih elektroenergetskih objekata u Hrvatskoj pripremaju stručne i tehničke podloge. Riječ je o poduhvatu iza kojeg stoji ponajbolja hrvatska inženjerska inteligencija koja želi održati kontinuitet razvoja velikih elektroenergetskih projekata u Hrvatskoj.

Partnerske tvrtke udružile su svoje kompetencije i višegodišnje iskustvo u izradi stručnih i tehničkih podloga (studija, elaborata, idejnih projekata) s ciljem dobivanja svih potrebnih dozvola, a posebno lokacijske, koja predstavlja temeljni dokument za daljnji razvoj projekta. Ove su aktivnosti usmjerene i na privlačenje strateških ulagača u projekt. Dodana vrijednost ovakvog pristupa ogleda se u tome da bilo koji strateški ulagač ulazi u projekt po sistemu ‘ključ u ruke’, u zreloj fazi njegova razvoja, i može se usmjeriti na provođenje daljnjih aktivnosti u okruženju u kojem su stvoreni svi preduvjeti za njegovu uspješnu realizaciju.

 • Elektroprojekt

  Od 1949. pruža usluge projektiranja, konzaltinga i inžinjeringa u području energetike, industrije, strojogradnje, zaštite okoliša i prirode u Hrvatskoj i inozemstvu.

 • Energocontrol

  Osnovu djelatnosti kompanije čine inženjering, projektiranje, proizvodnja opreme za energetska postrojenja te montaža i puštanje u pogon. Posluje od 1992.

 • Projektni biro Split

  Dugogodišnje stručno iskustvo u pripremi i izgradnji hidroenergetskih objekata i transformacijskih stanica. Brojne reference u zemlji i inozemstvu.

 • Geoprojekt

  Slijednik nekadašnji biro za primijenjenu geodeziju, od 1965. nudi usluge vezano uz inženjersku geodeziju, katastar podzemnih instalacija, izradu 3D i 4D modela, GIS i hidrografiju.

 • Geokon Zagreb

  Jedna od vodećih i istraživačkih projektnih kuća iz područja geotehnike. Između ostalog, izrađuje geotehničke elaborate za sve vrste građevina i sve vrste projektantskih radova.

 • EIHP

  Djeluje kao neprofitna znanstvena institucija. Usmjeren je na strateško planiranje u energetici, razvoj energetskog sustava, obnovljive izvore energije, zaštitu klime i okoliša.

KORISTI PROJEKTA

Brojne su koristi ovog jedinstvenog energetskog projekta, od ulaganja u jačanje sigurnosti i pouzdanosti elektroenergetskog sustava, osiguranja veće stabilnosti prihvata i korištenja energije iz obnovljivih izvora, do stvaranja dodane vrijednosti za lokalnu zajednicu i otvaranja cijelog niza mogućnosti i ušteda vezanih uz korištenje toplinske energije i poboljšanu infrastrukturu.

 • DRŽAVA

  • Pouzdana proizvodnja i opskrba iz različitih izvora energija
  • Pravovremeno ulaganje u jačanje sigurnosti i pouzdanosti hrvatskog elektroenergetskog sustava
  • Veća stabilnost prihvata i korištenja energije vjetra i sunca
  • Veća fleksibilnost u spremanju energije
  • Podmirivanje sadašnjih i budućih potreba za električnom energijom
  • Podrška u tranziciji prema niskougljičnom elektroenergetskom sektoru
  • Stvaranje nove dodane vrijednosti i povećanje bruto nacionalnog dohotka
  • KKPE Peruća će osigurati stabilan izvor električne energije, a potrošnjom od 500 milijuna m3 plina godišnje profitabilnost magistralnog plinovoda kroz Dalmaciju

 • PODUZETNIŠTVO

  • Suradnja s izvođačima i podizvođačima tijekom izgradnje, dobavljačima opreme i materijala
  • Otvaranje novih poslovnih mogućnosti i ušteda vezanih uz korištenje toplinske energije i poboljšanu infrastrukturu

 • LOKALNA ZAJEDNICA

  • Izravni i neizravni prihodi utvrđeni hrvatskim propisima
  • Doprinos lokalnom gospodarstvu angažiranjem lokalnih izvođača, podizvođača i dobavljača te uslužnih djelatnosti, posebno tijekom izgradnje
  • Mogućnost korištenje toplinske energije u proizvodnji hrane i za druge potrebe
  • Mogućnost korištenja plina za opskrbu potrošača
  • Nova i poboljšana infrastruktura