Plinovod

Dugopolje – Peruća

Trasa plinovoda pružat će se Dugopolja do Peruće. Početna točka plinovoda nalazit će se u krugu postojećeg plinskog čvorišta PČ kod Koprivna blizu Dugopolja, smještenom na magistralnom plinovodu Bosiljevo-Split. Završna točka plinovoda bit će smještena blizu KKPE Peruća, u novoj stanici Peruća.

plinovod

Doprema plina za KKPE Peruća

Dužina 24 kilometara

Nazivni promjer plinovoda DN 500, nazivni tlak 75 bara

Sva oprema i uređaji za nadzor i upravljanje te sigurnosti uređaji bit će povezani s Nacionalnim dispečerskim centrom tvrtke Plinacro u Zagrebu

Planirani životni vijek plinovoda procjenjuje se na 50 godina njegove eksploatacije, pokusni rad plinovoda trajat će do godine dana

MOGUĆI UTJECAJ NA OKOLIŠ

Zbog udaljenosti veće od 1000 metara i podzemnih cijevi plinovod neće utjecati na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže

NETEHNIČKI SAŽETAK ZA STUDIJU UTJECAJA NA OKOLIŠ