RHE Vrdovo

Reverzibilna hidroelektrana

Reverzibilna hidroelektrana se planira izgraditi na potezu između sjeverne strane akumulacije HE Peruća i prirodne udoline Ravno Vrdovo. Posebnu vrijednost ovoj lokaciji, zbog čega je ona jedna od najpovoljnijih u Hrvatskoj, daju postojeće akumulacijskog jezero Peruća i relativno mala udaljenost do udoline Ravno Vrdovo, blizina elektroenergetskog sustava i veza na elektroenergetski sustav EU, kao i mala udaljenost velikog broja izgrađenih i planiranih vjetro i solarnih elektrana.

3d-Prikaz-Model_web

Crpno-akumulacijska hidroelektrana s dva agregata

Instalirana snaga agregata iznosit će 2x270 MW u turbinskom režimu rada (proizvodnja električne energije) i 2x245MW u crpnom režimu rada (skladištenje viškova električne energije)

Postojeća akumulacija HE Peruća koristit će se kao donji bazen, dok se će gornji bazen izgraditi u udolini Ravno Vrdovo, s visinskom razlikom od oko 600 metara

Dva bazena spojit će se dovodno-odvodnim i tlačnim tunelom

Između tunela smjestit će se strojarnica s turbinama i pratećom elektrostrojarskom opremom

Osim bazena, svi dijelovi RHE Vrdovo bit će izgrađeni pod zemljom, dok će veza s rasklopištem TS Hrvace biti uspostavljena podzemnim kabelom

MOGUĆI UTJECAJ NA OKOLIŠ

Ključni mogući utjecaj RHE Vrdovo ogleda se prenamjeni dijela udoline Ravno Vrdovo, pretežno krševitog i slabo kultiviranog kopnenog prostora u vodeni, za potrebe izgradnje gornjeg akumulacijskog jezera

Ovaj je utjecaj detaljno analiziran studiji utjecaja na okoliš i za njega su razrađene mjere za njegovo otklanjanje ili smanjenje na prihvatljivu razinu, kao i program praćenja (monitoringa)

Netehnički sažetak za Studiju utjecaja na okoliš