Stanovnici Cetinskog kraja imaju pravo čuti cijelu istinu, a ne samo tvrdnje najglasnijih pojedinaca o Kombi kogeneracijskog plinskoj elektrani Peruća

Zagreb, 20. 12. 2016. –Hrvaćani su do sad imali  priliku čuti o projektu Vis Viva na mnogobrojne načine, a informacije o početku javnih raspravi o studijama utjecaja na okoliš za reverzibilnu hidroelektranu (RHE) Vrdovo, kombi kogeneracijsku plinsku elektranu (KKPE) Peruća, spojni plinovod Dugopolje-Peruća i dalekovod Peruća-Konjsko s rasklopištem poslane su svim medijima u Splitsko-dalmatinskoj županiji 21. prosinca 2016. Javna rasprava koja je trebala trajati do 21. prosinca produžena je do 31. prosinca 2016.

Za projekt Vis Viva mogli su čuti mještani Gornjih Bitelića s kojima su u svibnju 2015. razgovarali dr. sc. Ivan Vučković, koordinator izrade studija utjecaja na okoliš iz Elektroprojekta i Mladen Ratković, glavni projektant reverzibilne hidroelektrane Vrdovo u prostorijama Osnovne škole. Projekt Vis Viva predstavljen je i na prezentaciji koja je 12. studenoga 2015. održana u prostorijama Općine Hrvace o čemu postoji i dokumentirani zapis dostupan na internetskoj stranici Vis Viva u sekciji vijesti (http://www.vis-viva-energija.com/vijesti/). Vis Viva je predstavljena i najvišim predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije održanoj u Splitu 22. rujna 2015., a prethodno i svim nadležnim tijelima i institucijama u Zagrebu 11. rujna 2015. Svi energetski objekti Vis Viva projekta uvršteni su u suradnji s najvišim predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije i Općine Hrvace u prostorne planove.

Za Vis Vivu su čitatelji Slobodne Dalmacije mogli doznati kroz članak objavljen pod naslovom Živa sila u Zagoru donosi milijardu eura 6. listopada 2016. U Slobodnoj Dalmaciji je također objavljen članak 22. studenoga 2016. o početku javnih rasprava pod naslovom Dođite i recite što mislite o ‘živoj sili’. Projektne tvrtke koje razvijaju ovaj projekt poduzele su niz aktivnosti vezano uz informiranje javnosti koje nisu propisane Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

„U svim našim dosadašnjim razgovorima s predstavnicima Općine Hrvace ni jednom nismo stekli dojam da postoji nešto sporno u izgradnji visokoučinkovite plinske elektrane. Duboko smo iznenađeni ovakvim razvojem događaja i izrazito neprijateljskim stavovima pojedinih mještana. Nastojat ćemo u daljnjem tijeku javne rasprave pojasniti ključne utjecaje i nastaviti razgovarati sa svim ključnim akterima“, izjavio je Zoran Burić, direktor projektnih tvrtki koje razvijaju Vis Vivu.

Osim gore navedenih aktivnosti u dogovoru s najvišim predstavnicima Općine Hrvace na općinskoj internetskoj stranici objavljen je poziv za sudjelovanje u javnim raspravama za energetske objekte projekta Vis Viva (http://www.opcina-hrvace.hr/). Ovaj je poziv također objavljen na internetskoj stranici Ferate, u okviru sekcije Službene objave (http://www.ferata.hr/2016/page/2/). Također, projektne su tvrtke u dogovoru s najvišim predstavnicima Općine Hrvace dogovorile podjelu 200 brošura. Svi oni mještani kojima su podijeljene te brošure mogli su se iz prve ruke informirati o projektu Vis Viva.

U informaciji o početku javne rasprave koja je poslana svim medijima Splitsko-dalmatinske županije direktor projektnih tvrtki Zoran Burić pozvao je sve građane i drugu zainteresiranu javnost da aktivno u njoj sudjeluju, kako bi svi zajedno razmotrili jesu li obuhvaćeni svi važni aspekti utjecaja na okoliš i mjere zaštite. Objavljeni su i svi datumi održavanja javnih izlaganja, načini na koji javnost može pregledati studije utjecaja na okoliš i dati svoje mišljenje i komentare, kao i e-adresa na kojoj građani mogu isto tako dati svoje komentare (pitanja@vis-viva-energija.com). Objavljena je i adresa internetske stranice projekta www.vis-viva-energija.com na kojoj se građani mogu detaljnije upoznati s projektom i pročitati netehničke sažetke.

Prikaz mogućih utjecaja Kombi kogeneracijske plinske elektrane Perući mogli su, u onoj mjeri u kojoj su to okolnosti dozvoljavale, čuti i oni mještani koje oni najglasniji među njima nisu spriječili i onemogućili u sudjelovanju na javnom izlaganju. Jedan od najglasnijih, Mirko Markulin:

–       Uvjetovao je početak javnog izlaganja dolaskom načelnika Općine Hrvace koji je u isto vrijeme imao drugu obavezu.

–       Bio je jedan od onih najglasnijih koji je sprječavao fra Bože Vuletu iz Franjevačkog instituta za kulturu mira da se obrati prisutnim mještanima što je zabilježio i prisutni novinar Slobodne Dalmacije. On je također zabilježio da je fra Vuleta otišao s javnog izlaganja pri čemu je kazao „Pokušao sam“.

–       Bio je onaj koji je rezolutno tvrdio da nitko od mještana nikad nije dobio brošuru i nudio 100 EUR-a onome tko mu je „pokaže“.

–       Pred svima prisutnima oteo je iz ruku knjigu primjedbi dr. sc. Ivanu Vučkoviću koji je pokazao da u knjizi nema ni jednog komentara ili primjedbe, pokidao je i bacio je prema ljudima koji su sjedili u dvorani što je sve zabilježio prisutni novinar Slobodne Dalmacije

U takvim uvjetima, prikaz kakvu će tehnologiju koristiti Kombi kogeneracijska plinska elektrana i zašto je to moderna i prihvatljiva tehnologija za zaštitu okoliša vezano uz smanjenje CO2 emisija uz istovremenu proizvodnju električne i toplinske energije, pokušali su dati dr. sc. Ivan Vučković i Marijan Štulac, glavni projektant visokoučinkovite elektrane iz Elektroprojekta.

U tome su često bili prekidani povicima i dobacivanjima onih mještana koji su unaprijed zauzeli negativan stav prema izgradnji jednog takvog objekta. Kada se unaprijed tvrdi da je nešto pogubno za opstanak djevičanske ljepote i izvornosti Cetinskog kraja, kada se spominje egzodus stanovništva i zauzme neprijateljski stav tada je nemoguće željeti saslušati rezultate studije utjecaja na okoliš u čijoj su izradi, imenom i prezimenom, sudjelovali mnogobrojnih hrvatski eminentni stručnjaci. Kako su se oni potpisali imenom i prezimenom, a u studiji su navedene sve znanstvene i stručne podloge koji pokazuju da visokoučinkovita plinska elektrana po svim EU i Hrvatskim propisima zadovoljava sve kriterije za siguran rad, pa tako i zaštitu zdravlja i okoliša, zbog kvalitete javne rasprave minimalno je očekivati da se u primjedbama navedu na kojim se stručnim i znanstvenim podlogama temelje argumenti protiv. Vjerodostojnost informacija u interesu je svih sudionika u javnim raspravama neovisno o tome slažu li se oni ili ne, jer se time omogućuju razgovori koji su usmjereni na postizanje rješenja od kojih će imati koristi svi mještani Cetinskog kraja, a ne samo političari u predizbornim sučeljavanjima.

 

Kontakt za medije:
Andreja Pavlović
0915704268