Energija danas i sutra

Pristupačna, pouzdana i niskougljična energija

Ne tako davno mnogi nisu mogli ni zamisliti svijet s velikim udjelom obnovljivih izvora energije u doglednoj budućnosti, pa čak i kad je Njemačka od 2000. počela intenzivnije poticati obnovljive izvore energije, posebno energiju sunca i vjetra.

Stoga ne čudi da je brzi i nagli razvoj obnovljivih izvora energije u posljednjih desetak godina iznenadio mnoge, pa čak i one s izrazito optimističkim pogledom na mogući razvoj događaja.

Procijenjeni udio obnovljivih izvora električne energije u svijetu, kraj 2014.

Fosilna goriva i nuklearna enegija0%
Obnovljivi izvori0%

Danas nema nikakve sumnje da su Europa i čitav svijet na energetskoj prekretnici, svojevrsnoj energetskoj tranziciji prema obnovljivim izvorima energije. Potvrđuje to i  najnoviji srednjoročni izvještaj Međunarodne energetske agencije u kojem se ističe da su „obnovljivi izvori energije spremni zauzeti ključno mjesto u globalnom rastu opskrbe električnom energijom“.

2050.

Ovu energetsku tranziciju potaknula je svijest o oskudnosti fosilnih izvora energije i znanstveni dokazi utjecaja njihovog izgaranja na klimatske promjene. Europska unija nije izuzetak. Iako nam se možda čini u dalekoj budućnosti, europski cilj za 2050. je ambiciozno smanjenje emisija CO2 za 80 do 95 posto u cijelom gospodarstvu u odnosu na 1990. kako bi se globalno zagrijavanje zadržalo ispod 20C u odnosu na pred-industrijsko razdoblje. Pri tome se od sektora proizvodnje električne energije očekuju najveći rezovi u CO2 emisijama.

Na tom putu je postavljena i kontrolna točka 2030. godine, kad bi udio nestalnih obnovljivih izvora energije u EU trebao iznositi najmanje 27 posto. U postizanju ovog cilja važnu će ulogu imati reverzibilne hidroelektrane i plinske termoelektrane, prve zato što omogućuju spremanje električne energije i njeno korištenje kad za to postoji potreba, a druge zato što omogućuju proizvodnju rezervne energije, kad nije moguća proizvodnja iz obnovljivih izvora energije.

2030.

Energetski miks EU u proizvodnji električne energije 2010. – 2020. – 2030.

2010.

24

OIE

Nestalni0%
Stalni0%
29

NUKLEARNA

47

FOSILNA

Ugljen0%
Plin0%
Nafta0%

2020.

34

OIE

Nestalni0%
Stalni0%
26

NUKLEARNA

40

FOSILNA

Ugljen0%
Plin0%

2030.

50

OIE

Nestalni0%
Stalni0%
17

NUKLEARNA

33

FOSILNA

Ugljen0%
Plin0%

Izvor:  European Climate  Fondation

Prema podacima Eurostata instalirani kapacitet reverzibilnih hidroelektrana u razdoblju od 2000.-2013. značajno zaostaju u odnosu na instalirani kapacitet solarnih i vjetroelektrana.

Pojedini autori poput Mathiasa Zubera procijenili su da je početkom 2011. ukupan kapacitet 170 reverzibilnih hidroelektrana iznosio 45 GW, što je porast od samo 3 GW u odnosu na 2008, kad je iznosio 42 GW. Tijekom 2014. instalirani kapacitet vjetroelektrana u EU-28 iznosio je skoro 128.8 GW. Za razliku od vjetroelektrana, ukupan bazni kapacitet instaliranih fotonaponskih elektrana u Europi (EU-28, Ukrajina i Turska) 2013. iznosio je 81.5 GW, sa skoro 11 GW novoinstaliranih kapaciteta.

Gotovo 75 posto instaliranih kapaciteta za spremanje energije raspoređen je u osam zemalja Europe, a gotovo polovica tih kapaciteta instalirana je u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj i Španjolskoj. U tim zemljama nalazi se i najveći broj reverzibilnih hidroelektrana.

Procjene govore da bi se do 2020. širom Europe trebalo izgraditi 60 novih reverzibilnih hidroelektrana, ulaganje ukupno vrijedno skoro 26 milijardi eura, s  kapacitetom od 27 GW kako bi se omogućila potrebna fleksibilnost elektroenergetskog sustava.

60
170 170
2011. 2020.

Još uvijek nedovoljno iskorišteni potencijali korištenja obnovljivih izvora energije

Hrvatska ima velike, još uvijek nedovoljno iskorištene, potencijale za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Snaga svih elektrana u Hrvatskoj krajem 2014. iznosila je 4.528 MW. U sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije instalirano je 412 MW proizvodnih kapaciteta, od čega vjetroelektrane čine 339 MW ili 82,4 posto u ukupnoj instaliranoj snazi.  U ukupnoj potrošnji električne energije u Hrvatskoj udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i kogeneracije, uključene u sustav poticanja, iznosio je 5,51 posto.

16.9 TWh

Ukupna potrošnja električne energije hrvatskog elektroenergetskog sustava u 2014. godini.

Domaće potrebe za električnom energijom podmirene iz elektrana u RH0%
Domaća proizvodnja električne energije0%
Potreba za električnom energijom iz uvoza0%

Najveći udio u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, osim voda koje se u Hrvatskoj koriste već desetljećima, imaju vjetroelektrane s oko 82 posto. Zbog sve češćih nepredvidljivih viškova u mreži koje ne prati odgovarajuća potrošnja dosegnute su granice sigurnog i pouzdanog prihvata energije vjetra u hrvatski elektroenergetski sustav. S značajnijem korištenjem energije sunca, iz  koje se trenutno proizvodi tek 0,2 posto ukupne električne energije u Hrvatskoj, za daljnje korištenje ovih izvora energije potrebna su pravovremena ulaganja u elektroenergetske objekte koji će omogućiti sigurnu i pouzdanu tranziciju prema obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj i postizanje ciljeva EU. U postizanju ovog cilja važnu ulogu imaju reverzibilne hidroelektrane i plinske elektrane.

Hrvatska ima sve prirodne uvjete za izgradnju reverzibilnih hidroelektrana, a dobra povezanost s elektroenergetskim sustavom EU i energetska tranzicija usmjerena na niskougljičnu čini je strateškim partnerom u optimalnom iskorištavanju resursa vjetra i sunca koje Hrvatska u obilju ima na raspolaganju, ali ih ne koristi dovoljno.