LOKACIJA PROJEKTA

Vis Viva se razvija u suradnji s  Općinom Hrvace, na širem području akumulacijskog bazena Peruća. Lokacija projekta izabrana je na temelju sljedećih kriterija.

Snažan interes i podrška lokalne zajednice za provođenjem razvojnih projekata u području u kojem dugi niz godina nije bilo značajnijih ulaganja

Usklađenost s Razvojnom strategijom Splitsko-dalmatinske županije – planirana izgradnja značajnih kapaciteta obnovljivih izvora energije u širem području

Blizina akumulacijskog jezera Peruća i vode potrebne za hlađenje kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE Peruća)

Pogodnosti lokacije za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Vrdovo (RHE Vrdovo)

Relativno mala udaljenost do magistralnog plinovoda u Dugopolju

Relativno mala udaljenost do TS Konjsko, najvećeg elektroenergetskog postrojenja prijenosne mreže u Dalmaciji

TIJEK PROJEKTA

2014.

Priprema stručno-tehničke dokumentacije

Usklađivanje prostorno-planske dokumentacije

2015.

Priprema stručno-tehničke dokumentacije

Priprema stručno-tehničke dokumentacije

Provedba istražnih i geodetskih radova

Izrada studija utjecaja na okoliš i na ekološku mrežu

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

2016.

Procjena utjecaja na okoliš – odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata na okoliš

Ishođenje lokacijskih dozvola

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

Izrada natječajne dokumentacije i raspisivanje natječaja za strateškog partnera

Izrada glavnih projekata i idejnih rješenja

Izrada studije izvedivosti

2017.

Raspisivanje natječaja za izvođača radova i isporučitelje opreme

Građevinska dozvola

Početak izgradnje

2020.

Uporabna dozvola

Početak rada KKPE Peruća, dalekovoda i plinovoda

2022.

Uporabna dozvola

Početak rada RHE Vrdovo