Perspektiva reverzibilnih elektrana u SAD-u

U nedavno objavljenom članku u časopisu The International Journal on Hydropower and Dams razmatra se sadašnji status i buduće perspektive reverzibilnih elektrana u SAD. SAD trenutno ima 40 reverzibilnih (crpno-akumulacijskih) elektrana kapaciteta od oko 22 GW. Reverzibilne elektrane (RE) vodeće su rješenje u SAD-u za stabiliziranje elektromreže i korištenje viška energije u sustavu, proizvedene iz obnovljivih izvora energije. Ova vrsta elektrana tako postaje ključna za budući razvoj ulaganja u infrastrukturu vezanu uz tržište hidroenergije u SAD-u.

Najveći interes za izgradnju reverzibilnih elektrana putem licenci za nove kapacitete pokazale su države Kalifornija (4643 MW), Virginija (2722 MW), Massachusetts (1746 MW), Michigan (1658 MW), New York (1400 MW), Pennsylvania (1332 MW) i Georgia (1120 MW). Federalna energetska regulatorna komisija (FERC) je prepoznajući njihovu ulogu u pokretanju izgradnje novih energetskih kapaciteta izdala preliminarne dozvole za nešto više od 34 GW kapaciteta novih reverzibilnih elektrana.

Uz izgradnju novih kapaciteta, razmatraju se i promjene u tehnološkim rješenjima kao što je uvođenje promjenjive brzine rada čime bi se povećala operativna fleksibilnost ovih elektrana. U članku se zaključuje da kako će energetski miks postajati raznolikiji, to će i potrebe za spremanjem energije i stabilnošću elektromreže nastaviti rasti.

Hydropower and Dams